Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty na realizacje zamówienia pn.:
„Dostawa narzędzi i materiałów eksploatacyjnych dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Dostawa narzędzi i materiałów eksploatacyjnych dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

Szczegółowy opisu przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do zapytania ofertowego.

2. Istotne warunki zamówienia
Wykonawca dostarczy narzędzia i materiały eksploatacyjne jednorazowo.
Cena ma zawierać wszystkie koszty w tym koszt dostawy oraz rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Zabrza.
Urządzenia muszą być objęte gwarancją producenta na okres minimum 12 miesięcy.
Ilości narzędzi i materiałów eksploatacyjnych w formularzu cenowym są podane szacunkowo. Zamówienie będzie zrealizowane jednorazowo.

3. Termin realizacji zamówienia:
- jednorazowo od dnia podpisania umowy do 31.10.2022
- termin realizacji zamówienia - nie dłużej niż 10 dni roboczych od złożenia zamówienia.

4. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Cena 100%
5. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 05.09.2022
6. Ofertę należy złożyć:
a) osobiście na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego, ul.Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze
b) za pośrednictwem poczty/kuriera na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego, ul.Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze
c) e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
7. Na kopercie/w tytule e-maila należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: „Oferta dotycząca zamówienia na „Dostawę narzędzi i materiałów eksploatacyjnych dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

8. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:
Pan Michał Maksalon ,tel. 728 406 115

Załączniki:

Oświadczenie wykonawcy 22/08/2022

Rozeznanie cenowe 22/08/2022

Załącznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr1 FORMULARZ OFERTY 22/08/2022

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.