Zwracamy się z prośbą o przedstawienie możliwych warunków wykonania opisanego przedmiotu zamówienia pn.:
„Dostawa oraz montaż dwóch nowych jednostek klimatyzacyjnych w budynku ,,Zmiękczalnia” w strefie Carnall przy ul. Wolności 410 w Zabrzu”

I. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa dostawy oraz montażu dwóch fabrycznie nowych jednostek klimatyzacyjnych w budynku ,,Zmiękczalnia” w strefie Carnall, przy ul. Wolności 410 w Zabrzu.

II. Istotne warunki zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa dostawy oraz montażu dwóch fabrycznie nowych jednostek klimatyzacyjnych wraz z jednostkami zewnętrznymi w budynku ,,Zmiękczalnia” przy ul. Wolności 410 w Zabrzu – Strefa Carnall.
2. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z zasadami bezpieczeństwa wraz z udzieleniem fabrycznej gwarancji na zamówione jednostki klimatyzacyjne.

III. Szczegółowy zakres i charakterystyka zamówienia:
a) Zakres montażu będzie polegał na:
- Montażu instalacji chłodniczej (ok 30mb.).
- Dostawie i montażu fabrycznie nowych jednostek, wraz z ich uruchomieniem.
- montażu jednostek zewnętrznych we wskazanym przez Zamawiającego miejscu.
b) Minimalne parametry, które powinna spełniać nowe jednostki:
- Klasa energetyczna w trybie chłodzenia nie gorsza niż A++, natomiast w trybie grzania nie gorsza niż A+.
- Moce jednostek klimatyzacyjnych: jednostka na piętrze – nie mniej niż 12kV, nie więcej niż 14kV. Jednostka na parterze – 3,5kV.
- Gwarancja co najmniej 5 lat.
c) Wszelkie koszty związane z dostawą oraz montażem klimatyzacji ponosi Wykonawca.

IV. Termin realizacji zamówienia, którego dotyczy rozeznanie:
- do dnia 26.08.2022r.

Załączniki:

rozeznanie cenowe klimatyzacja 08/08/2022

załącznik 1 formularz 08/08/2022

załącznik 2 oświadczenie 08/08/2022

wybór wykonawcy 29/08/2022

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.