Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty na realizacje zamówienia pn.:
„Okresowy przegląd agregatów sprężarkowych pracujących w obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu"

Powyższe postępowanie prowadzone jest na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy – prawo zamówień publicznych. Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu ustalenie wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia, które może jednocześnie prowadzić do wyłonienia oferty najkorzystniejszej i zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
1.1. Zadanie nr 1 polega na wykonaniu okresowych przeglądów zgodnie z procedurą określoną w dokumentacji techniczno-ruchowej producenta niżej wymienionych agregatów sprężarkowych.
- SCS 22-08AC (rok produkcji 2008), zabudowanego w pomieszczeniu maszyny wyciągowej szybu ,,Kolejowy”,
- AIRPOL 18/08 P = 18,5kW, U = 400V wraz z instalacją osuszającą zabudowanego na Nadszybiu ,,Carnall”
- AIRPOL 18/08 18 P = 18,5kW, U = 500V wraz z instalacją osuszającą zabudowanego w Skansenie Górniczym ,,Królowa Luiza”
- ASR – 22GP, P = 22kW, U = 500V zabudowanego w wyrobiskach Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej (Sztolnia Południowa)
- CS-2,5 sm (rok produkcji 1997) poz.320

1.2. Zadanie nr 2 polega na wymianie agregatu sprężarkowego Danfoss, model: VZH170AGANB zabudowanego w osuszaczu powietrza BDHM-930 znajdującego się przy szybie Wilhelmina.

Załączniki:

zal_1_form_ofert 13/06/2022

zal_1a_osw_wykl (1) 13/06/2022

zal_2 umowa_projekt dla zadania nr 1 13/06/2022

zal_3 umowa_projekt dla zadania nr 1 13/06/2022

zapytanie ofertowe 13/06/2022

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.