Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty na realizacje zamówienia pn.:
" Przebudowa instalacji gazowej kotłowni w budynku przy ul. 3-go maja 93 A w Zabrzu”
I Opis przedmiotu zamówienia:
Ze względu na stwierdzone zbyt duże spadki ciśnienia gazu przed drugim i trzecim kotłem przedłuża się główny przewód gazowy o średnicy Dn 50 prowadzony pod stropem pomieszczenia kotłowni o 3,5 m i wpina przewody Dn 25 zasilające kotły do tak przygotowanego kolektora.
Przed sporządzeniem rozeznania cenowego wymagana jest wizja lokalna oraz wykonanie obmiarów przedmiotu zamówienia. Wizję można przeprowadzić w każdym dniu roboczym w godzinach od 8.00 – 15.00 po uprzednim skontaktowaniu się z osobą prowadzącą postępowanie.

Załączniki:

formularz oferty Hostel GAZ 23/05/2022

projekt bud- wyk Hostel GAZ 23/05/2022

projekt bud- wyk Hostel GAZ Aktualizacja 30/05/2022

zapytanie ofertowe Hostel GAZ 23/05/2022

Załącznik 4 02/06/2022

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.