Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na przedmiot zamówienia obejmujący:

„Przeglądy urządzeń i systemów przeciwpożarowych zainstalowanych w obiektach: Cechownia oraz Wieża Ciśnień należących do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w roku 2022”, na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1)Przegląd techniczny i czynności konserwacyjne systemów sygnalizacji pożaru;

2)Przegląd systemów oddymiania;

3)Sprawdzenie głównych wyłączników pożarowych prądu;

4)Sprawdzenie i wykonanie pomiarów wydajności i ciśnienia hydrodynamicznego w hydrantach oraz sprawdzenie   ciśnienia w zaworach hydrantowych;

5)Przegląd techniczny i czynności konserwacyjne oświetlenia awaryjno– ewakuacyjnego z wykonaniem pomiarów skuteczności wyłącznika głównego prądu;

6) Przegląd drzwi przeciwpożarowych   EI - 30, EI – 60;

Przegląd urządzeń i systemów p.poż. zlokalizowanych w obiektach 10-11 wyszczególnionych w załączniku nr 1 do niniejszego rozeznania, będącymi urządzeniami na gwarancji producenta.

 

Uwaga! Zmiana treści rozeznania cenowego

Załączniki:

Zamiana treści rozeznania cenowego 04/05/2022

Rozeznanie cenowe 29/04/2022

Kalkulacja 29/04/2022

Kalkulacja 04/05/2022

Formularz oferty 29/04/2022

Oświadczenie 29/04/2022

Wybór oferty 19/05/2022

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.