Zapraszamy do złożenia oferty na niżej opisany przedmiot zamówienia:
⦁ ZAMAWIAJĄCY
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze, NIP: 6482768167

⦁ NAZWA ZAMÓWIENIA

Prowadzanie działań informacyjno-promocyjnych w prasie na potrzeby Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w związku z realizacją projektu pn. Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska.

⦁ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w prasie na potrzeby Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w związku z realizacją projektu pn. Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska. Zakres umowy w szczególności będzie obejmował: przygotowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym projektu reklamy/artykułu prasowego, zakup powierzchni reklamowej oraz zamieszczenie reklamy/artykułu prasowego w wybranym przez Zamawiającego tytule (w ilości i terminach uzgodnionych z Zamawiającym).

 

Uwaga! Zmiana treści formularza oferty.

Załączniki:

Rozeznanie cenowe 29/04/2022

Formularz oferty 29/04/2022

Formularz oferty 04/05/2022

Oświadczenie 29/04/2022

Wzór umowy 29/04/2022

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.