Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn.:
"Sukcesywne dostawy środków czystości do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu od 01.04.2022 r. do 31.03.2023 r.”

I. Opis przedmiotu zamówienia:
Sukcesywne dostawy środków czystości dla potrzeb MGW od 01.04.2022 r. do 31.03.2023 r. wyszczególnionych w formularzach cenowych stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego zapytania.
Postępowanie zostało podzielone na dwa zadania.

VI. Termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18.03.2022r.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Formularz cenowy Zadanie 1 14/03/2022

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy Zadanie 2 14/03/2022

Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy - środki czystości zadanie 1 14/03/2022

Załącznik nr 4 - Formularz ofertowy - środki czystości zadanie 2 14/03/2022

Zapytanie ofertowe 14/03/2022

Wybór oferty zadanie 1 29/03/2022

Wybór oferty zadanie 2 29/03/2022

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.