Zapytanie ofertowe na zadanie:

„Zakup i dostawa podręcznego sprzętu gaśniczego szt. 72, waga  6 kg, symbol GP- 6x ABC dla docelowego wyposażenia podziemnej części Skansenu Górniczego „Królowa Luiza” w Zabrzu”.

 

Ofertę należy dostarczyć Zamawiającemu do dnia 28.11.2014 r.

Do pobrania:

pdfZapytanie ofertowe26/11/2014

docxFormularz oferty26/11/2014

pdfZawiadomienie o rozstrzygnięciu 11/12/2014

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.