L.Dz.:5645/REOK/TK/2014                                                                 24.11.2014.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przeprowadzenie badań uzwojenia silnika wyciągowego szyb Kolejowy celem określenia możliwości zasilania uzwojenia wzbudzenia z trójfazowej wzbudnicy tyrystorowej.”

 

Ofertę należy dostarczyć pocztą lub osobiście do siedziby Zamawiającego na adres:

 

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu,
 ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze,

 

w terminie do dnia:  28.11.2014 r., do godz:15:00

Do pobrania:

pdfZapytanie ofertowe24/11/2014

docFormularz ofertowy24/11/2014

docWzór umowy24/11/2014

pdfZawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania05/12/2014

 

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.