L.Dz.:5054/RPRT/ŁS/2014                                                                                Data: 17.10.2014

ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI

Zamawiający - Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul.Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do udziału w negocjacjach dotyczących realizacji zadania:

Nazwa zadania:

Sprzedaż wybranych usług Kopalni Guido w formie ekskluzywnego prezentu.

Do pobrania:

pdfZaproszenie do negocjacji21/10/2014

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.