2014-07-01 

Zapytanie ofertowe: Przygotowanie pod względem merytorycznym i technicznym wystawy „Kopalnia Edisona” – stworzenie i wdrożenie aplikacji opartej o kody QR

Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Termin składania ofert mija 09.07.2014

Do pobrania:

pdfZapytanie ofertowe01/07/2014

docxZałącznik nr 1 - wzór oferty zapytania ofertowego01/07/2014

docZałącznik nr 2 - wzór umowy01/07/2014

pdfZałącznik nr 3 - wyciąg z projektu Kopalnia Edisona01/07/2014

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.