ZP/DK/2/MGW/2014 Konkurs ofert na opracowanie, wykonanie i wdrożenie multimedialnych elementów wystaw muzealnych z podziałem na 2 zadania:

Oznaczenie sprawy:  ZP/DK/2/MGW/2014

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8b ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w związku z art. 37a – 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r., o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 poz. 406 z późn. zm.) na zadanie pod nazwą:

Opracowanie, wykonanie i wdrożenie multimedialnych elementów wystaw muzealnych z podziałem na 2 zadania:

 

Zadanie 1: Przygotowanie 3 kontentów stanowisk multimedialnych (w tym: Prezentacji 3D, E-kartki dźwiękowej, Szafy ciekawostek) na potrzeby realizacji stałej wystawy tematycznej „Kopalnia Edisona” w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

Zadanie współfinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo kulturowe – priorytet 2 – Wspieranie działań muzealnych.

Zadanie 2: Przygotowanie 11 kontentów stanowisk multimedialnych (w tym: 6 kontentów stanowisk fakultatywnych i 5 kontentów stanowisk narracyjnych) na potrzeby realizacji stałej wystawy historycznej „Niezwykła historia” w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 Działanie 6.4 Innowacje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym

Do pobrania:

docxOGŁOSZENIE-KONKURS OFERT-218/06/2014

zipZałączniki18/06/2014

pdfSprawozdanie z oceny ofert10/07/2014

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.