2014-06-02          Znak sprawy: 4/BP/MGW/2014

Zapytanie ofertowe:

„Sukcesywne dostawy stali i materiałów hutniczych dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w roku 2014”

Termin składania ofert: 10.06.2014

Do pobrania:

docx1. Zapytanie ofertowe 02/06/2014

xls2. Formularz cenowy 02/06/2014

docx3. Formularz oferty 02/06/2014

docx4. Wzór umowy 02/06/2014

doc5. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 13/06/2014

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.