facebook.skat.kopalniaguido

 

Nie tylko dla skaciorzy ;)

SKAT, bardzo często w hasłach krzyżówkowych nazywany „Śląski brydż” w zasadzie nie ma nic wspólnego z brydżem. Skat jest grą dynamiczną w przeciwieństwie do brydża z konwencjami. Są tylko trzy cechy wspólne a mianowicie: gra się kartami, jest licytacja i jest rozgrywka.

   Stworzenie gry w karty SKAT przypisuje się saksońskiemu notariuszowi, nadwornemu adwokatowi Fryderykowi Hempel i jego przyjacielowi Carlowi Neefe. Połączyli oni proste gry jak kopę śląską, lombrę, tarota, trappoli, solo. W roku 1848 ogłosili zasady gry, do której inni wprowadzali lokalne zmiany. W 1855 wydrukowano pierwszy podręcznik gry w skata autorstwa Karla Buhle. W celu ujednolicenia zasad gry w „Skata” zwołano kongres w 1886 roku w Altenburgu. Następne kongresy wprowadzały kolejne zmiany w „Kodeksie skatowym” w oparciu o który powstały „Międzynarodowe przepisy gry w skata”.

     Skat, skat, skat - używamy tej nazwy a jaka jest jej geneza. W skacie używa się słów zapożyczonych z gier, z których powstał. Jedna z teorii głosi, że już sama nazwa pochodzi z piętnastowiecznej włoskiej odmiany tarota – tarocchi, gdzie „scatare” oznacza odłożenie kart na bok do szkatuły (po włosku – scatola). Historycy niemieccy twierdzą , ze nazwa skat jest od uproszczonej, zniekształconej wymowy słowa „Schatz”, czyli skarb. Skarbem są odłożone dwie karty stanowiące „tajlong”, inaczej „skat”.

Wiedzę o SKACIE i zasadach gry przekażemy Wam na poziomie 320 w Kopalni „GUIDO” - zapraszamy.

 

Informacje dodatkowe:

Data – 23 maj 2019

Miejsce – Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Kopalnia Guido, poziom 320.

Zjazdy – dla członków klubu skata 16:00 - 16:30

Zjazdy – dla pozostałych uczestników turnieju 17:15 – 17:45

Start Turnieju dla klubowiczów – 16:30 – 20:00, Komora K8

Nauka gry – 18:00 – 20:00 Komora Kompresorów

Bilety w cenie 15 zł do nabycia w kasach oraz online na stronie www.kopalniaguido.pl 

TurniejSkata.Guido.nowy

Informacje do opisu wydarzenia:

Reguły gry – 1 seria 24 rozdania. Obowiązuje Regulamin Międzynarodowych Przepisów Gry w Skata.

Dla zwycięzców turnieju przewidziano atrakcyjne nagrody.

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.