Prace związane z oddaniem w ręce turystów całego kompleksu Sztolni Królowa Luiza toczą się obecnie w kilku lokalizacjach równocześnie. W najbliższym czasie zakończy się adaptacja budynku nadszybia szybu „Carnall". Tam zwiedzający będą rozpoczynać swoją podróż pod ziemię.

wolnosci 3

wolnosci 2

 Zrewitalizowany budynek nadszybia szybu "Carnall". Fot. Kopalnia Guido

Blasku z dnia na dzień nabiera także budynek Łaźni Łańcuszkowej. Do tej pory wykonano m.in. remont dachu, przeprowadzono renowację elewacji zewnętrznej, wymieniono okna i drzwi oraz wzmocniono fundamenty budynku. Zgodnie z planem prace budowalne w Łaźni mają zakończyć się w połowie maja. Praktycznie gotowa jest już naziemna kładka wiodąca od Łaźni wprost na teren naziemnej strefy Sztolni. Jej odbiór końcowy nastąpi łącznie z odbiorem całej inwestycji związanej z Łaźnią Łańcuszkową.

wolnosci 4

wolnosci 5

Front i widok z antresoli w Łaźni Łańcuszkowej. Fot. Kopalnia Guido

Trwa realizacja wyrobiska łączącego powierzchnię terenu (nieckę parkingową poniżej Łaźni) z rejonem podszybia szybu Carnall. Wykonawca wykonał i zabezpieczył wkop, a w najbliższym czasie ma powstać dojście do Sztolni na głębokości ok. 46 m. Cały chodnik, docelowo przewidziany jako dodatkowe wejście do Sztolni, ma być gotowy do połowy lipca.

Od listopada ubiegłego roku przy szybie Carnall można zwiedzać oddane do ruchu turystycznego dwie nowe wystawy: „Niezwykła historia. Kopalnia Królowa Luiza-Zabrze w latach 1791-1998", przedstawiająca dzieje jednej z najstarszych, największych i najnowocześniejszych kopalń węgla kamiennego w Europie oraz „Kopalnia Edisona" zlokalizowana w zabytkowym pomieszczeniu kopalnianej rozdzielni 6kV, pokazująca postęp, jaki dokonał się w górnictwie węglowym dzięki masowemu wykorzystaniu elektryczności. Do tego pokaz pracy, cieszącej się zainteresowaniem międzynarodowym, zabytkowej maszyny parowej z 1915 r., dysponującej mocą 1500 KM.

wolnosci 6 Naziemna kładka wiodąca w kierunku strefy naziemnej Sztolni. Fot. Kopalnia Guido

Trwa procedura wyłaniania wykonawcy infrastruktury turystycznej przy ul. Sienkiewicza. W ramach tego działania planowane jest dokończenie robót w budynku obsługi turystów oraz wyremontowanie budynku nadszybia szybu „Wilhelmina". Wyłaniana jest również firma, która podejmie się remontu obmurza wspomnianego szybu. Docelowo tym szybem turyści będą zjeżdżali do chodnika węglowego w pokładzie 510, gdzie obecnie trwają prace zabezpieczające i adaptacyjne.

Wraz z początkiem wiosny na terenie przyszłego Parku 12C rozpoczną się roboty związane z wyrównaniem i uzbrojeniem terenu. W tym samym czasie w Niemczech są wykonywane eksponaty, które w przyszłości będą stanowić największe atrakcje Parku, tworzonego głównie z myślą o najmłodszych i nawiązującego do zagadnień związanych z węglem i energią.

sruba arch

camera obscura

 Projekty atrakcji w Parku 12C - fontanna ze śrubą Archimedesa i tzw. camera obscura. Mat. Kopalnia Guido

Szyb Andrzej

W minionym tygodniu Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu podpisało umowę na budowę stacji wentylatorów głównego przewietrzania dla kompleksu podziemnych wyrobisk Szolni, przewidzianej w pobliżu budynku DB Schenker. Budowa systemu wentylacji w tym jego podstawowego elementu, stacji wentylatorów głównego przewietrzania jest niezbędna dla bezpiecznego poruszania się osób w wyrobiskach Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej.

Jednym z elementów, które zostaną wykorzystane przy tworzeniu docelowego systemu wentylacji będzie otwór wielkośrednicowy (średnica 1,2 m), który na przełomie 2013/2014 roku wykonany został na działce przy ul. Wolności 333 w celu połączenia powierzchni terenu z wyrobiskiem sztolni, a obecnie wykorzystywany jest przez firmy udrażniające Sztolnię do odstawy urobku i transportu materiałów.

Wykonawca projektując budynek stacji wentylatorów wzorować się będzie na górniczych wieżach wyciągowych typu Malakov czyli murowanych, czworokątnych wież szybowych, budowanych w XIX w. Budynek będzie miał charakter przemysłowy o prostej masywnej bryle opartej na rzucie czworokąta mający formę baszty-wieży zwieńczonej krenelażem.

Widok na zabytkową wieżę szybu "Andrzej". Fot. Wikipedia

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.