BT Smart Search

2015-11-13                            Oznaczenie sprawy:  ZP/82/MGW/2015

 

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości zamówienia poniżej kwoty dla robót budowlanych  określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 Pzp zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pod nazwą:


„Wykonanie remontu i dostosowanie do potrzeb ruchu turystycznego wyrobiska Skansenu Górniczego Królowa Luiza przy ul. Sienkiewicza 43 wraz z remontem ekspozycji znajdujących się w obiekcie - zamówienie uzupełniające, realizowane w ramach zadania podstawowego pn.: Wykonanie remontu i dostosowanie do potrzeb ruchu turystycznego wyrobisko Skansenu Górniczego Królowa Luiza przy ul. Sienkiewicza 43 wraz z remontem ekspozycji znajdujących się w obiekcie".

Do pobrania:

docx1. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy 13/11/2015

docx2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu 11/12/2015

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.