BT Smart Search

20-10-2015

Oznaczenie sprawy:  ZP/75/MGW/2015

 

 

Postępowanie w trybie:           Przetargu nieograniczonego o wartości  nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

 

 

 

Nazwa zamówienia:

 

Dostawa materiałów  elektrycznych – górniczych dla potrzeby Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

ZP/75/MGW/2015

 

Do pobrania:

docx1.Ogłoszenie o zamówieniu 20/10/2015

docx2. SIWZ 20/10/2015

doc3. Informacja o zmianie treści SIWZ 21/10/2015

docx4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 21/10/205

doc5. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 10/11/2015

docx6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 07/12/2015

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.