BT Smart Search

08-10-2015

Oznaczenie sprawy:  ZP/72/MGW/2015

 

 

Postępowanie w trybie:           Przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

 

 

 

Nazwa zamówienia:

 

„Wzmocnienie istniejącego stropu nad przyziemiem oraz remont odtworzeniowy schodów stalowych zewnętrznych na I kondygnację do budynku magazynowego na terenie Skansenu Górniczego„ Królowa Luiza” Zabrze, ul. Wolności 410”

                                                                                                                                                ZP/72/MGW/2015


Do pobrania:

docx1. Ogłoszenie o zamówieniu 08/10/2015

doc2. SIWZ 08/10/2015

zip3. Załączniki 08/10/2015

doc4. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 18/11/2015

docx5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 07/12/2015

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.