BT Smart Search

02-09-2015

Oznaczenie sprawy:  ZP/66/MGW/2015

 

Postępowanie w trybie:           Przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

 

Nazwa zamówienia:

           

                                      „Wykonanie zabudowy i uruchomienie urządzeń realizujących grawitacyjne opuszczanie nadwagi w szybie „Kolejowy”

                                                                                                                              ZP/66/MGW/2015

Do pobrania:

docx1. Ogłoszenie o zamówieniu 02/09/2015

doc2. SIWZ 02/09/2015

pdf3. PFU 02/09/2015

doc4. Informacja o zapytaniach do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr 1 10/09/2015

doc5. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 20/10/2015

docx6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 12/11/2015

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.