BT Smart Search

14-04-2015

Oznaczenie sprawy:  ZP/34/MGW/2015

 

 

Postępowanie w trybie:           Przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

 

 

 

Nazwa zamówienia:

            Zabudowa instalacji osuszającej powietrze dopływające do chodnika w pokładzie 510.

ZP/34/MGW/2015

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu:

Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej” współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, działanie 6.4 Innowacje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym” Umowa o dofinansowanie Nr POIG.06.04.00-00-016/10 wraz z późniejszymi zmianami. 

Do pobrania:

docx1. Ogłoszenie o zamówieniu 14/04/2015

doc2. SIWZ 14/04/2015

doc3. Informacja o zapytaniach do treści SIWZ nr1 20/04/2015

docx4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 20/04/2015

doc5. Informacja o zapytaniach do treści SIWZ nr2 21/04/2015

doc6. Informacja o zapytaniach do treści SIWZ nr3 28/04/2015

doc7. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 25/05/2015

docx8. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 19/06/2015

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.