2014-05-15                            Oznaczenie sprawy:  ZP/21/MGW/2014

 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej NIE przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp pod nazwą:

Dostawa gazu ziemnego dla obiektów  Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”

Do pobrania:

docxOgłoszenie o zamówieniu 15/05/2014

docSIWZ 15/05/2014

docWyjaśnienia treści SIWZ oraz zmiana treści SIWZ23/05/2014

docxOgłoszenie o zmianie ogłoszenia23/05/2014

docZawiadomienie o unieważnieniu postępowania09/06/2014

 

.

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.