BT Smart Search

11-12-2015

Oznaczenie sprawy:  ZP/89/MGW/2015

 

Postępowanie w trybie:           Przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

 

Nazwa zamówienia:

           

              „Zaprojektowanie i dostawa replik historycznych narzędzi i urządzeń górniczych – 2 sztuk wozów i kołowrotu wyciągowego ręcznego

                                                                                                                ZP/ 89/MGW/2015

 


Do pobrania:

docx1. Ogłoszenie o zamówienia 11/12/2015

doc2. SIWZ 11/12/2015

doc3. Specyfikacja techniczna i materiały graficzne 11/12/2015

doc4. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 23/12/2015

docx5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 14/01/2016

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.