BT Smart Search

20-11-2015

Oznaczenie sprawy:  ZP/68/MGW/2015

 

 

 

„Wydłużenie stacji nadawczo-odbiorczych i toru jezdnego kolejki podwieszanej wyrobiska pochyłego łączącego powierzchnię terenu z rejonem podszybia szybu „Carnall”

– zamówienie uzupełniające.

 

Postępowanie w trybie: Zamówienia z wolnej ręki o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp

 

Do pobrania:

docx1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 20/11/2015

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.