BT Smart Search

2015-11-19                            Oznaczenie sprawy:  ZP/77/MGW/2015

 

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości zamówienia  poniżej kwoty dla robót budowlanych  określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 Pzp zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn.zm.)  na zadanie pod nazwą:

„Wykonanie do 325 mb. otworów badawczych z wyrobisk dołowych o średnicy do 95 mm”

– zamówienie uzupełniające” Nr ZP/77/MGW/2015.”

realizowane w ramach zadania podstawowego:

Wykonanie robót wiertniczych z wyrobiska Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej oraz z powierzchni terenu dla realizacji projektów obudowy docelowej wyrobisk kompleksu Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej oraz profilaktyki ochrony powierzchni” - Nr ZP/40/MGW/2014

 


Do pobrania:

docx1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 19/11/2015

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.