BT Smart Search

2015-11-18                            Oznaczenie sprawy:  ZP/81/MGW/2015

 

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości zamówienia poniżej kwoty dla usług określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 Pzp zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm.)  na zadanie pod nazwą:


Wykonanie projektu docelowego zabezpieczenia wyrobisk - zamówienie uzupełniające w ramach zadania podstawowego pn.: Przeprowadzenie badań i analiz geofizycznych struktury górotworu w bezpośrednim otoczeniu wyrobisk kompleksu Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej ze zlokalizowaniem wybranych zlikwidowanych wyrobisk oraz wykonanie projektów docelowego zabezpieczenia wyrobisk kompleksu Głównej Kluczowej Sztolni dziedzicznej wraz z pełnieniem nadzorów autorskich - zadanie 2. Zgodnie z umową nr 20/2015 z dnia 27.01.2015r".

 

Do pobrania:

docx1. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy 18/11/2015

docx2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 31/12/2015

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.