BT Smart Search

„Sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu – zamówienie uzupełniające.”

Postępowanie w trybie: Zamówienia z wolnej ręki o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp

Do pobrania:

docx1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 08/09/2015

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.