BT Smart Search

2015-05-22     Oznaczenie sprawy:  ZP/42/REOK/MGW/2015

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty dla dostaw określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) na zadanie pod nazwą: 

Do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu 22/05/2015

doc2. SIWZ 22/05/2015

pdf3. Rzut - G1 Kuchnia i bar bistro 22/05/2015

pdf4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty12/06/2015

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.