BT Smart Search

ZP/40/MGW/2015

14.05.2015

Postępowanie w trybie:           Przetargu nieograniczonego o wartości równej lub przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

Nazwa zamówienia:

           „Zakup, dostawa i montaż sprzętu multimedialnego oraz elementów scenografii na potrzeby stworzenia podziemnej trasy turystycznej w wyrobiskach Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w Zabrzu”

ZP/40/MGW/2015

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej”. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 Działanie 6.4 Innowacje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym.

Do pobrania:

pdf 1. Ogłoszenie o zamówieniu 14/05/2015

pdf2. Opublikowane ogłoszenie o zamówieniu 19/05/2015

doc3. SIWZ 19/05/2015

zip4. Załączniki 19/05/2015

doc5. Informacja o zapytaniach do treści SIWZ nr. 1  17/06/2015

pdf6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 17/06/2015

pdf7. Opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 20/06/2015

doc8. Informacja o zapytaniach do treści SIWZ nr 2  23/06/2015

pdf9. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 23/06/2015

pdf10. Opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 26/06/2015

doc11. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 05/08/2015

pdf12. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 15/09/2015

pdf13. Opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 18/09/2015

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.