BT Smart Search

20-04-2015

Oznaczenie sprawy:  ZP/37/REOK/MGW/2015

 

Postępowanie w trybie:           Przetargu nieograniczonego o wartości równej lub przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

 

 

Nazwa zamówienia:

           

„Zakup, dostawa i montaż sprzętu multimedialnego oraz ekspozycyjnego w celu aranżacji poziomu 170 ZKWK Guido wraz ze zmianą jego funkcji”

Projekt pn. Przebudowa i adaptacja Zabytkowej infrastruktury Kopalni Guido w Zabrzu na cele turystyczne i kulturalne” współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Do pobrania:

pdf1. Ogłoszenie o zamówieniu 20/04/2015

pdf2. Opublikowane ogłoszenie o zamówieniu 25/04/2015

doc3. SIWZ 25/04/2015

4. Załączniki 25/04/2015

doc5. Informacja o zapytaniach do treści SIWZ nr. 1  14/05/2015

doc6. Informacja o zapytaniach do treści SIWZ nr. 2  26/05/2015

pdf7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 26/05/2015

pdf8. Opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 28/05/2015

doc9. Informacja o zapytaniach do treści SIWZ nr. 3  01/06/2015

doc10. Informacja o zapytaniach do treści SIWZ nr. 4 09/06/2015

pdf11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 17/06/2015

doc12. Informacja o zapytaniach do treści SIWZ nr. 5  17/06/2015

pdf13. Opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 20/06/2015

doc14. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 05/08/2015

pdf15. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 31/08/2015

pdf16. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 03/09/2015

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.