BT Smart Search

2015-04-16                            Oznaczenie sprawy:  ZP/33/MGW/2015

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 Pzp zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.907 z późn. zm.) na zadanie pod nazwą: „Wykonanie odcinka instalacji p.poż. Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej od przecinki nr XI Skalley do mijanki „Pod Browarem” – zamówienie uzupełniające, realizowane w ramach zadania podstawowego pn: „Udrożnienie ok. 270 metrów nitki południowej Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej pomiędzy przecinką XI Skalley, a punktem zlokalizowanym 12 metrów na zachód od przecinki VIII Pochhammer”

W ramach projektu pn. „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej” w Zabrzu.        

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Działanie 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym.

Do pobrania:

pdf1. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy 16/04/2015

pdf2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 22/05/2015

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.