08-01-2015                         Oznaczenie sprawyZP/68/MGW/2014

Postępowanie w trybie:

Zamówienia z wolnej ręki o wartości szacunkowej przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp

Dystrybucja  energii elektrycznej na potrzeby Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”

Do pobrania:

pdfOgłoszenie o udzieleniu zamówienia08/01/2015

pdfOpublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia09/01/2015

 

Postępowanie w trybie:

Zamówienia z wolnej ręki o wartości szacunkowej przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp

Dystrybucja  energii elektrycznej na potrzeby Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.