20-03-2017
Oznaczenie sprawy: ZP/06/MGW/2017

Postępowanie w trybie: Przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

Nazwa zamówienia:
„Zabezpieczenie górotworu i modernizacja gospodarki wodnej w zabytkowej Sztolni Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach”

Do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu 20/03/2017

2. SIWZ 20/03/2017

3. Wzór umowy 20/03/2017

4. Formularz oferty 20/03/2017

5. Oświadczenie wykonawcy 20/03/2017

6. Wykaz robót budowlanych 20/03/2017

7. Wykaz usług projektowych 20/03/2017

8. Wykaz osób 20/03/2017

9. Załączniki 20/03/2017

10. Informacja dotycząca przeprowadzenia przez Wykonawców wizji lokalnej w terenie w miejscu realizacji zadania objętego przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 24/03/2017

11. Odpowiedzi na zapytania do SIWZ 30/03/2017

12. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 30/03/2017

13. Zawiadomienie Nr 1 o zmianie SIWZ 30/03/2017

14. Odpowiedzi na zapytania do SIWZ 04/04/2017

15. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 58448-2017 04/04/2017

16. Zawiadomienie Nr 2 o zmianie SIWZ 04/04/2017

17. Odpowiedzi na zapytania do SIWZ 10/04/2017

18. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 10/04/2017

19. Zawiadomienie Nr 3 o zmianie SIWZ 10/04/2017

20. Zawiadomienie Nr 4 o zmianie SIWZ 14/04/2017

21. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 66701-2017 14/04/2017

22. Zawiadomienie Nr 5 o zmianie SIWZ 20/04/2017

23. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 69569-2017 20/04/2017

 

Nadchodzące wydarzenia:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu i jego obiekty: Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są współfinansowane ze środków Miasta Zabrze i Samorządu Województwa Śląskiego.