Oznaczenie sprawy:  ZP/03/MGW/2021

Postępowanie w trybie:    tryb podstawowy bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z póżn. zmianami )

Nazwa zamówienia:  

O „Kontrole i badania : elementów górniczych wyciągów szybowych szybów „Kolejowy”, „Guido”  i szybika „Guido”, urządzenia transportowego  w szybie „Wilhelmina”,w diagonali transportowej z powierzchni w rejonie szybu „Carnall” do wyrobisk Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej  i na poziomie 320 m w ZKWK  „Guido” , urządzeń, zabezpieczeń osprzętu  i  rozdzielń elektrycznych, na terenie MGW, ZKWK „Guido”  przypadające od 1 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2022 roku zgodnie z zaleceniami ujętymi w Rozporządzeniu Ministra Energii z 23. 11. 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1118)”

Informacje i dokumenty dotyczące niniejszego postepowania dostępne są na Platformie zakupowej Zamawiającego pod linkiem:  https://muzeumgornictwa.eb2b.com.pl/

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.