Oznaczenie sprawy:  ZP/12/MGW/2020

13.10.2020 r.

 

Postępowanie w trybie:           Postępowanie prowadzone jest w trybie  przetargu nieograniczonego, którego wartość  nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy PZP.

Nazwa zamówienia:                  „Zakup i dostawa 2 fabrycznie nowych samochodów użytkowych do 3,5T na potrzeby Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.”

                                                                                                                                              ZP/12/MGW/2020

 

 

 

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu 13/10/2020
  2. SIWZ 13/10/2020
  3. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 22/10/2020
  4. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 22/10/2020

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.