Oznaczenie sprawy:  ZP/11/MGW/2020

06.10.2020 r.

 

Postępowanie w trybie:           Postępowanie prowadzone jest w trybie z wolnej ręki, zgodnie z art. 66 w związku z art. 67 ust. 1 pkt 1 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z  2019 r., poz. 1843)., zwaną dalej „pzp.”.

Nazwa zamówienia:                  „Realizacja kompleksowej kampanii promującej Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego pod roboczą nazwą: „Technika – to Was zaskoczy!”. 

ZP/11/MGW/2020

 

Załączniki:

 

1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 06/10/2020

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.