Oznaczenie sprawy ZP/05/MGW/2020

Postępowanie w trybie:  Postępowanie prowadzone jest w trybie  przetargu nieograniczonego, którego wartość  nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy PZP.

Nazwa zamówienia: „ Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych, słodyczy, przekąsek, kawy, herbaty i czekolady oraz napojów bezalkoholowych dla potrzeb Muzeum Górnictwa                                      Węglowego w Zabrzu”.

Zamówienie podzielone na VIII Części

 

Załączniki:

 1. SIWZ ZP_05_MGW_2020 18/02/2020
 2. Ogłoszenie o zamówieniu nr 511672-N-2020 18/02/2020
 3. Część IV- Wzory umów 18/02/2020
 4. Część V – zał. nr 9.1-9.8 Formularze cenowe 18/02/2020
 5. Część VI – Zestawienia asortymentowo – ilościowe 18/02/2020
 6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 27/02/2020
 7. Wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ nr 1 27/02/2020
 8. Informacja z otwarcia ofert 04/03/2020
 9. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla Części I, II, III, IV, V, VI, VII zamówienia 06/03/2020
 10. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Część VIII zamówienia 06/03/2020
 11. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 09/03/2020

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.