Oznaczenie sprawy:  ZP/18/MGW/2018

 

Postępowanie w trybie:           Postępowanie prowadzone jest w trybie  przetargu nieograniczonego, którego wartość  nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.   
                                               8  ustawy PZP.

Nazwa zamówienia:

Dostawa oświetlenia ekspozycyjnego dla aranżacji ekspozycji związanych ze Sztolnią Królowa Luiza.

ZP/18/MGW/2018

1. Ogłoszenie o zamówieniu 11/05/2018

2. SIWZ 11/05/2018

3. Załączniki 11/05/2018

4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 17/05/2018

5. Zmiana treści SIWZ 17/05/2018

6. Zestawienie z otwarcia ofert 21/05/2018

7. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 29/05/2018

8. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 12/06/2018

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.