Oznaczenie sprawy:  ZP/06/MGW/2018

 

Postępowanie w trybie:           Postępowanie prowadzone jest w trybie  przetargu nieograniczonego, którego wartość  nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.   
                                               8  ustawy PZP.

Nazwa zamówienia:

Kontrole i badania  elementów górniczych wyciągów szybowych szybów „Kolejowy”, „Guido” i szybika „Guido”, urządzeń transportu specjalnego w szybie „Wyzwolenie”, urządzeń, zabezpieczeń osprzętu i rozdzielń elektrycznych, na terenie ZKWK „Guido” przypadające od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku zgodnie z zaleceniami ujętymi w Rozporządzeniu  Ministra Energii z 23. 11. 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1118)

 

Przedmiot zamówienia podzielono na trzy części.

      Część1. – Kontrole i badania obejmują: maszyny wyciągowe, zawieszenia naczyń wyciągowych

                        i lin wyciągowych, naczynia wyciągowe.

        Część 2. Kontrole i badania obejmują: liny wyciągowe, koła linowe, wały główne

                      maszyn wyciągowych, urządzenia transportowe specjalne.

 

       Część 3.   Badanie i legalizacja zabezpieczeń elektroenergetycznych wraz z lokalizacją

                       i naprawą linii kablowych.

Do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu 28/02/2018

2. SIWZ 28/02/2018

3. Zestawienie z otwarcia ofert 08/03/2018

4. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zadanie 1  29/03/2018

4. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zadanie 2  29/03/2018

 4. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zadanie 2 30/03/2018

 4. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zadanie 3  29/03/2018

5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 08/05/2018

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.