05-01-2017

Oznaczenie sprawy:  ZP/01/MGW/2017

Postępowanie w trybie:           Przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp w związku z art.6 a Pzp.

Nazwa zamówienia:

Naprawa układu hamulcowego maszyny  wyciągowej typu BB- 5000/560 zabudowanej w górniczym wyciągu szybowym szybu „Kolejowy” Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” w Muzeum Górnictwa Węglowego.

        

Do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu 05/01/2017

2. SIWZ 05/01/2017

3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 11/01/2017

4. Informacja o zapytaniach do treści SIWZ 11/01/2017

5. Schemat układu hamulcowego 11/01/2017

6. Zestawienie z otwarcia ofert 16/01/2017

7. Informacja o wyborze oferty 21/02/2017

8. Informacja o odmowie podpisania umowy 10/03/2017

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.