2016-07-27                            Oznaczenie sprawy:  ZP/25/MGW/2016

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości zamówienia (powyżej / poniżej) kwoty dla (robót budowlanych / dostaw / usług) określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 Pzp zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.907 z późn. zm.) na zadanie pod nazwą: Udrożnienie i docelowe zabezpieczenie wyrobisk Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej na odcinku od rozwidlenia wschodniego do przecinki nr 5 Broja” - zamówienie dodatkowe.

 

W załączeniu Plik(-i):

1. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy. 27/07/2016

2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 8/12/2016

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.