20-06-2016

Oznaczenie sprawy:  ZP/23/MGW/2016

Postępowanie w trybie:           Przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp w związku z art.6 a Pzp.

Nazwa zamówienia:

„Dostawa materiałów elektrycznych do remontu przenośnika taśmowego”

ZP/23/MGW/2016

Do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu 20/06/2016

2. SIWZ 20/06/2016

3. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 28/06/2016

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.