07-01-2016          Oznaczenie sprawy:  ZP/01/MGW/2016

 

Postępowanie w trybie:  Przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

 

Nazwa zamówienia:

 

Dostawa materiałów do wyrobisk górniczych na potrzeby Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

 ZP/01/MGW/2015

 

Do pobrania:

docx1. Ogłoszenie o zamówieniu07/01/2016
doc2. SIWZ07/01/2016
     3. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
     4. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 16/02/2016

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.