Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty na realizacje zamówienia pn.:
„Zakup i dostawa gazów technicznych i wzorcowych ”

1. Opis przedmiotu zamówienia:

zamówienie dotyczy napełnienia butli o pojemności 3,0 litra gazami wzorcowymi:

a. azot z analizą,
b. O2 do 20,0 % - 20,9 %,
c. CO 110 ÷ 170 ppm,
d. CO2 1,5 ÷ 2,5 %.
2. Istotne warunki zamówienia (jeśli dotyczy)
 butle przeznaczone do napełnienia gazami będą własnością Zamawiającego,
 butle będą sprawne, prawidłowo oznakowane, będą posiadać sprawny osprzęt, ważne badanie techniczne i prawidłowo wprowadzone do obrotu,
 transport butli do napełnienia oraz gotowej mieszanki będzie po stronie Zamawiającego,
 Wykonawca dostarczy dokument przedstawiający wyniki wzorcowania z pomiarów materiału odniesienia (Świadectwo Wzorcowania),
 termin związania z ofertą 60 dni,
 termin płatności 30 dni,

3. Termin realizacji zamówienia: od 03.VII do 30.11.2023 r.
4. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Cena 100% (najniższa zaoferowana cena)
Inne kryteria………(jeżeli dotyczy)
6. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22.06.2023 roku,
7. Ofertę należy złożyć:
a) osobiście na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul: Georgiusa Agricoli 2,
b) za pośrednictwem poczty/kuriera na adres:, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu,
ul: Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze (na załączonym Formularzu Ofertowym),
c) e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
8. Na kopercie/w tytule e-maila należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: „Oferta dotyczące zamówienia na „ Zakup i dostawa gazów technicznych i wzorcowych”
9. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:
Pan/Pani Andrzej Pietrzak, tel. 630 30 90 wew.5551, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki:

BRN30055CB55230_003782 06/06/2023

Formularz oferty 06/06/2023

zal_1a_osw_wykluczeniu 06/06/2023

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.