Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty na realizacje zamówienia pn.:
„Naprawa oraz diagnostyka pracy kotłów gazowych w obiekcie Hostel Guido w Zabrzu”
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Zadanie nr 1: Naprawa kotłów Brotje typu SGB 125 E:
a) kocioł nr 13103661:
- wymiana elektrody jonizacyjnej,
- diagnostyka powtarzających się błędów nr 133 oraz 128;
b) kocioł nr 13099124:
- wymiana elektrody jonizacyjnej
- diagnostyka powtarzającego się błędu nr 128;
c) kocioł nr 13099122:
- wymiana elektrody jonizacyjnej,
- diagnostyka powtarzających się błędów nr 132,82,110;
d) Uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania całej kotłowni. Przedstawienie protokołu z wykonanych czynności, wraz z opisem ewentualnych koniecznych napraw nie ujętych w niniejszym postępowaniu.
Zadanie nr 2: wymiana pękniętego korpusu wymiennika kotła Brotje typu SGB 125 E nr 13103661.
Zadanie nr 3: remont pompy Grundfos MAGNA 3 40-80F z wymianą łożysk w kotle Brotje typu SGB 125 E nr 13099122.

Załączniki:

rozeznanie_cenowe_kotły_hostel 18/08/2022

zał_nr_2_kalkulacja_cenowa 18/08/2022

zał_nr_3_i_4 18/08/2022

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.