ZPP/107/MGW/2017                    Zabrze, dn. 28.02.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na niżej opisany przedmiot zamówienia:

Druk „Górnika Polskiego” nr 8-9

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 28/02/2017

2. Formularz oferty 28/02/2017

 

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu i jego obiekty: Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są współfinansowane ze środków Miasta Zabrze i Samorządu Województwa Śląskiego.