Zaproszenie do negocjacji

Nazwa zamówienia:

"Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na rozpoczęcie, kontynuację i zakończenie inwestycji planowanych do realizacji przez Zamawiającego - Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska"

W związku z planowanym przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zamówieniem na Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na rozpoczęcie, kontynuację i zakończenie inwestycji planowanych do realizacji przez Zamawiającego - Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska zapraszamy zainteresowanych potencjalnych Wykonawców do kontaktu celem przekazania dodatkowych materiałów, będących w posiadaniu Zamawiającego, oraz przeprowadzenia indywidualnych negocjacji ofertowych.

Termin zgłaszania wykonawców: 01-03-2017.

Szczegóły zaproszenia w załączonych dokumentach.

Do pobrania:

1. Zaproszenie do negocjacji 17/02/2017

2. Formularz zgłoszenia 17/02/2017

Nadchodzące wydarzenia:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu i jego obiekty: Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są współfinansowane ze środków Miasta Zabrze i Samorządu Województwa Śląskiego.